Education:

  Absolvovaná VŠ:

  • 2007 - 2010, UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, obor Ekonomika a management
  • 2010 – 2012, UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, obor Finance

  Jiné vzdělání:

  • 2012 – dosud, UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, doktorské studium, obor Finance

  Vyučované předměty: 

  • Základy účetnictví
  • Finanční účetnictví